اصغر محسن نژاد تاریخ ثبت : 1396/01/26
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : اصغر محسن نژاد
نام خانوادگی : محسن نژاد
نام : اصغر
شماره تماس : 0
مرتبه عامی : دانشیار
مدرک : دکتری
ایمیل : nejadasghar [at] umz [dot] ac [dot] ir
دانشکده : علوم پایه
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی : http://rms.umz.ac.ir/~nejadasghar/
تعداد نمایش : 146 <<بازگشت