امیر منصور طهرانچیان تاریخ ثبت : 1396/01/21
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : امیر منصور طهرانچیان
نام خانوادگی : طهرانچیان
نام : امیر منصور
شماره تماس : <#f:28794/>
مرتبه عامی : دانشیار
مدرک : دکتری
ایمیل : <#f:28796/>
دانشکده : علوم اقتصادی و اداری
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی : <#f:29126/>
تعداد نمایش : 143 <<بازگشت