سازمان مرکزی دانشگاه مازندران

Slide thumbnail

مسئله‏ ى علم و توليد علم و شكوفا كردن استعدادها در داخل، يك امر جدى و حياتى است. مقام معظم رهبری

آخرین خبر ها
نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه
1395/10/28

نشست صمیمی رییس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم پایه